Formy współpracy

Formy współpracy

Jednorazowa pomoc prawna - obejmuje pomoc w sporządzeniu opinii prawnej, projektu umowy, projektu pisma procesowego, reprezentację przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, organami ścigania i egzekucyjnymi, innymi instytucjami, pomoc i udział w negocjacjach (w tym w mediacji), udzielaniu porad prawnych.

Stała obsługa prawna - obejmuje świadczenie bieżącej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach prawnych polegającej na opiniowaniu i tworzeniu projektów umów, pism procesowych oraz pozasądowych, prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych, a także udzielanie porad prawnych.

Zakres pomocy prawnej, jak również wynagrodzenia jest ustalany indywidualnie z Klientem w zależności od wybranej formy współpracy, charaktery sprawy oraz nakładu pracy. 

Podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Istnieje także możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego, związanego ze stałą obsługą prawną oraz ustalenia stawki godzinowej. Jesteśmy w tym zakresie otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

© 2022 - Kancelaria Adwokacka Katarzyna Falkowska
Mobile: +48 607 998 152, E-mail: falkowska.adwokatura*!*gmail.com

Wykonano w: avangardo.pl

UWAGA: Niniejsza strona www ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Adwokacką Katarzyny Falkowskiej. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności..